Ex Tempore, opgericht in 1989, is een professioneel instrumentaal-vocaal ensemble dat zich concentreert op een stilistisch heldere en muzikaal boeiende benadering van de vocale muziek van 1600 tot heden.

De concert- en opnameactiviteiten concentreren zich rond de uitvoering van minder bekende vocaal-instrumentale muziek uit de barokperiode, zoals vormgegeven in het Kantata-project (2001-2007). In een kwantitatief variabele bezetting (van solistische bezetting tot kamerkoor) beweegt Ex Tempore zich in de wereld van motet, cantate en oratorium.

Enkele hoogtepunten uit de eerste jaren waren een Scarlatti-project, een opgemerkte realisatie in de Vlaamse Opera en een internationaal gewaardeerde uitvoering van 'Der Tod Jesu' van Telemann in Magdeburg (D).

Sindsdien verschenen er reeds ettelijke CD-realisaties met werk van Telemann, Händel, Monteverdi, Herzogenberg, Scarlatti, J.L. Bach, M. Haydn, C. Graupner, e.a.

Belangrijke dirigenten als Reinhard Goebel en Sigiswald Kuijken werkten graag samen met Ex Tempore en brachten het ensemble naar belangrijke podia in Europa.

In het spoor van de veelzijdige activiteiten van zijn dirigent Florian Heyerick vertegenwoordigt het ensemble Ex Tempore een vaste waarde binnen de wereld van de vocale barokmuziek.